Ideja za protiv OFPS/SOKOJ-a

30. Jan @ Nema komentara

Poklanjamo vam tekst iz februarskog broja U PRIPREMI

Da li se ponekad osećate kao da u vas svi gledaju samo kao lovinu od koje treba uzeti novac?
Naš časopis već godinama ukazuje na negativan trend da što je veća ekonomska kriza, to su veći i razni obavezni troškovi koji se gomilaju, i po svom broju, ali i po iznosima novca koje jedan frizer preduzetnik mora da plaća.

Osećamo kao da su frizeri-preduzetnici označeni kao slobodna lovina za finansijski odstrel, i da je javno otvorena sezona lova, pa ko god ima moći da utiče na Zakone, to koristi ne bi li se dobro osigurao i naoružao, pa krenuo u lov. Uvek misleći kako su frizeri obeleženi debeli kapitalci, koji se mogu braniti samo bežanjem.

Jedna od ovakvih sila koja je među najsurovijima u svojim tehnikama lova, su tzv zaštitnici autorskih i srodnih prava, sa posebnim osvrtom na muziku.
Ovde se posebno ističu SOKOJ, OFPS i PI (i svi oni “štite” muziku). Pored frizera, koji sa njima muku muče godinama, ove organizacije su nedavno počele da uzimaju novac i od bele tehnike, računara… što je izazvalo malo širu pažnju. Međutim, nošeni logikom “mene ne diraju, dobro je” široke narodne mase nisu uključene u ovaj bunt, jer jednostavno ne mogu da shvate razmere nasilja koje se Zakonski sprovodi nad preduzetnicima.
Uz nekoliko Internet peticija, sve se polako stišava, delom i zato što najviši državni krugovi imaju svoje finansijske interese u ovakvom tipu “poslovanja”. Internet peticije realno nemaju neku snagu, osim možda čistog podsticanja osećaja zajedničke borbe.

O ovome razgovaramo sa gospodinom Ognjenom Uzelcem, bivšim direktorom PGP RTS-a, bivšim članom upravnog odbora OFPS-a, bivšim članom Komisije za autorska i srodna prava…, pravnikom, koji je veći deo svoje karijere proveo u oblasti zaštite autorskih prava:

Gospodine Uzelac, mnogo “bivšeg” u vašoj karijeri, o čemu se radi?
Karijeru sam počeo kao šef pravne službe, nastavio kao direktor PGP-RTS-a i u RTS je završio kao Pravnik specijalista. Epitete “bivši” sam počeo sticati od trenutka kada sam se 2008. godine, tada još kao direktor PGPa, odlučio javno suprotstaviti OFPS-u odnosno njenom rukovodstvu. Na sastanku u RRA sam izneo činjenice o nezakonitom radu OFPS kojim se pljačka i PGP i RTS, ali i svi ostali korisnici muzike i nosioca prava. Već sutradan sam postao bivši član UO OFPS. Kako nisam naišao na podršku rukovodstva RTS činjenice o kriminalnim aktivnostima u OFPS sam saopštio drugim medijima. Šest meseci kasnije bez obrazloženja sam smenjen sa mesta direktora PGP-a, a u sledećih šest meseci i u potpunosti izbačen iz RTS.
Ukazivao sam kako se novac naplaćen od korisnika, nepravedno raspodeljuje, na osnovu neprimerenih kriterijuma i falsifikovanih podataka, u korist izdavača lično i poslovno povezanih sa RTV Pink; kako se u potpunosti uskraćuju prava interpretatora; kako se proizvoljno i paušalno određuju cene i kako se bezobzirno fakturiše i sprovodi prinudna naplata.
Još kao zaposlen u RTS postao sam savetnik Unije poslodavaca Srbije koja se jedina suprotstavila podivljalim kolektivnim organizacijama. UPS me je predložila za člana Komisije za autorsko i srodna prava ali sam dospeo samo do zamenika člana, bez prava odlučivanja i prisustvovanja sednicama. Kada sam se izborio da nam se bar dostavljaju materijali sa sednica smenjen sam zbog navodnog nestručnog i nesavesnog obavljanja poslova kao i zbog navodnog sukoba interesa.

Šta danas radite?
Radim kao šef pravne službe u kompaniji koja se bavi proizvodnjom IPTV programa i osnivač sam i vlasnik agencije Fair share koja se bavi individualnim ostvarivanjem autorskog i srodnih prava u muzici.
Fair Share je nastao okupljanjem muzičara revoltiranih radom SOKOJ-a i OFPS-a, predvođenih grupom SARS i mladim umetnicima elektronskog zvuka, koji su odlučili da istupe iz kolektivnog sistema i da prava na svojim delima ostvaruju samostalno odnosno posredstvom Fair Share-a.
Bavimo se formiranjem kataloga tzv. slobodne muzike koju nudimo korisnicima direktno ugovarajući uslove njenog korišćenja. Zastupamo za Srbiju i servis Jamendo, koji se takođe bavi distribucijom Slobodne muzike. Pružamo i sve ostale diskografske usluge, produkcije, izdavanja, proizvodnje nosača zvuka, distribucije, ugovaranje, zastupanja, konsaltinga. Kako to volimo kraće reći – demistifikujemo diskografiju u Srbiji.

Može li ovo biti način da se frizeri oslobode nametnute finansijske obaveze prema SOKOJ-u i OFPS-u?
Naravno. Navodna neizbežnost nameta koje SOKOJ i OFPS samostalno propisuju, a Komisija za autorsko i srodna prava po automatizmu potvrđuje, je samo pogrešno opšte uverenje koje, nažalost, generišu i pojedinci iz Zavoda za intelektualnu svojinu, državne institucije najodgovornije za ovakvo stanje kolektivnog sistema.
Realnost je sledeća: od trenutka kada neko privatno udruženje (SOKOJ i OFPS su upravo to) dobije državnu dozvolu da se ostvarivanjem prava bavi na kolektivan način ono postaje kolektivna organizacija za koju počinju da važe posebna pravila. Prvo ono dobija status zakonskog monopoliste što znači da nema konkurenciju u kolektivnom ostvarivanju određene vrste prava ali im je zato zabranjeno da stiču dobit.
Najvažnije je da dobijanjem dozvole počinje da važi pretpostavka da organizacija zastupa svu muziku sveta, a ne samo repertoar svojih članova i repertoar inostranih organizacija sa kojima ima zaključene ugovore, što im daje zakonsko pravo na prinudnu naplatu od svakoga ko komercijalno koristi muziku.
Na sreću, ova pretpostavka je oboriva i to je upravo ono što radi Fair Share sa domaćim autorima odnosno Jamendo sa stranim. Okupljamo umetnike koji nisu članovi ni jedne kolektivne organizacije na svetu, odnosno koji su odlučili da svoja dela ne unesu u repertoar kolektivnih organizacija. Za korišćenje njihovih tačno određenih dela korisnicima izdajemo potvrdu i garanciju da im ni jedna kolektivna organizacija na svetu nema pravo zahtevati naknadu za korišćenje tih dela.

Šta to znači na kraju, pretvoreno u novac?
To znači da prosečan frizerski salon za korišćenje kataloga slobodne muzike Fair Share-a treba da izdvoji 250 dinara mesečno odnosno 200 dinara ako se opredeli za godišnju pretplatu. Jamendo servis je nešto skuplji i on iznosi oko 48 EUR na godišnjem nivou.

I za taj iznos bi frizer bio oslobođen plaćanja ove dve sadašnje takse koja je ukupno negde oko 4 ili 5 puta veća?
Tako je. I Fair Share i Jamendo isporučuju muziku sa uređenim paketom prava, ne dele ga posebno na autorsko i posebno producentsko i interpretatorsko pravo.

Da li je ovo “po Zakonu”?
Naravno. Zakon autoru predviđa mogućnost da prava na svojim delima ostvaruje individualno ili kolektivno. Zakon takođe određuje da srodna prava proizvođača fonograma i interpretatorska prava ni na koji način ne utiču na ostvarivanje autorskog prava. Ovo znači da autor, koji je istovremeno i izvođač i producent snimaka svojih dela, njima može apsolutno slobodno raspolagati. Doduše, postoje namerno pogrešna tumačenja zakona od strane SOKOJ i OFPS, što je razumljivo, ali i od strane Zavoda za intelektualnu koji bi po logici stvari trebao da štiti interese autora stvaralaca, a ne udruženja, koja su pri tom zakonom određena kao neprofitna. U Srbiji je nažalost sve moguće, pa je tako, početkom prošle godine, ukinuto ministarstvo nauke u okviru kojeg je bio i Zavod za intelektualnu svojinu. Ne tvrdim da je razlog za to eskalacija problema SOKOJ/OFPS ali nije isključeno. Sa jedne strane se intelektualna svojina “štiti” dok se na drugoj ukidaju pretpostavke za njenu zaštitu.

Šta bi frizer trebao da uradi, korak po korak?
Prvo bi trebalo da izračuna kolika je za korišćenje muzike obavezan prema Tarifama SOKOJ/OFPS i da to uporedi sa cenom korišćenja kataloga Fair Share-a i/ili Jamenda. Ako mu cenom više odgovara relativno ograničen katalog slobodne muzike (jer se konstantno uvećavaju) u odnosu na preskup ali neograničen katalog kolektivnih organizacija treba da kontaktira Fair Share, opredeli se za jedan ili oba kataloga, odredi period za koji mu je muzika potrebna (minimalan period licence je 3 meseca), zaključi ugovor i dobijenu potvrdu o licenci pošalje SOKOJ-u i OFPS-u uz obaveštenje da je počeo koristiti muziku koja nije u repertoaru kolektivnih organizacija i zatraži prestanak izdavanja faktura odnosno pozove ih da pošalju svoje kontrolore koji će zapisnički konstatovati te navode. Ovim je prema SOKOJ/OFPS sve uredno ispoštovano što znači da je frizer savesna strana u eventualnim budućim odnosima.

Da li pružate logističku podršku (formular pisma odjave i sl.)
Na web stranama www.fairshare.rs/download se nalaze svi važniji dokumenti – ugovor sa korisnikom i obrazac obaveštenja koji se po zaključenju ugovora i dobijanju potvrde o licenci popuni odgovarajućim podacima i (preporučeno sa povratnicom) pošalje SOKOJu/OFPSu.

Gospodine Uzelac, mi imamo informacije da OFPS ne priznaje da na ovaj način gubi pravo na nadoknadu od strane frizera?
Da, te informacije su tačne i one dolaze od namerno pogrešnog tumačenja Zakona o autorskom i srodnim pravima od strane OFPS-a, a služe samo da zaplaše korisnike koji žele izbeći njihov namet. To što OFPS ne želi izgubiti novac je razumljivo (mada suprotno zakonu po kojem je određena kao neprofitna organizacija) ali će morati na sudu dokazati da takav stav nije kršenje prava autora na individualno ostvarivanje prava i u krajnjoj liniji kršenje ustavnog prava na udruživanje odnosno prava da se ostane izvan svakog udruženja. Uostalom, ako Jamendo servis kao firma sa sedištem u EU godinama unazad bez problema posluje svuda u svetu, teško je očekivati da će sudovi prihvatiti da Srbija skrene sa “evropskog puta” gde je poštovanje intelektualne svojine više nego bitna stavka.

Šta u slučaju da se OFPS odluči na tužbu (a znamo da su veoma “laki na obaraču”)? Da li imate do sada neke slučajeve?
Za sada postoji samo jedan slučaj. Nažalost, od pokušaja prinudne naplate prošlo je već šest meseci, a nije zakazano ni prvo ročiste. Na ovom slučaju će se testirati srpsko pravosuđe, jasno će se videti da li ce sudija biti samostalan i odoleti pritiscima, kojih sigurno ima. U svakom slučaju Fair Share generiše nove slučajeve povećavanjem broja korisnika, a na SOKOJu i OFPSu je da pred sudovima, ukoliko žele uspeti, dokažu da je frizer za korišćenje slobodne muzike umesto Fair Share-u kojeg je autor direktno ovlastio, dužan platiti SOKOJ-u/OFPS-u koji autora “zastupa” na osnovu već oborene zakonske pretpostavke.
U slučaju da frizer korisnik Fair Share / Jamendo usluga dobije predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave zbog neplaćenih faktura SOKOJa/OFPSa potrebno je da na isti uloži prigovor sa obrazloženjem da zahtev nije osnovan jer ne koristi repertoar (SOKOJ/OFPS) i da to putem ugovora i potvrde dokaže u parnici. Fair Share svojim korisnicima obezbeđuje advokatske usluge putem saradničkih advokatskih kancelarija, po ceni od 5000 dinara ukupno, što je iznos koji se korisniku vraća po okončanom postupku.

Šta bi vi savetovali frizerima koji su se na neki način do sad “provlačili” i nisu bili “udostojeni” posete iz ovih Organizacija. Šta bi trebali da rade?
Dva su načina da se izbegne plaćanje. Ili da se slušanje muzike u potpunosti ukine ili da se sluša muzika koja nije u repertoaru kolektivnih organizacija. Ukoliko frizeri puštaju muziku u svojim objektima neka to ne čine sa radio i TV prijemnika jer na sadržaj njihovih programa ne mogu uticati tako da ukoliko im kontrolori to zapisnički konstatuju, neće moći izbeći plaćanje. Moguće je gledati TV ali bez zvuka pa da se izbegne naplata. Ima i slučajeva gde su sudije priznavale da gledanje teleteksta i sportskih događaja ne stvara obavezu prema kolektivnim organizacijama.
Rešenje je slušanje slobodne muzike. Do nje frizeri mogu doći posredstvom Fair Share-a ali i sami. To je npr. muzika Branimira Džonija Štulića (Azra) ili Milana Mladenovića (EKV) ali snimci koji nisu izdati na izdanjima diskografskih kuća. Takođe, postoji velik broj autorskih dela koja se prešla u javni domen (istekla autorska prava ili ih je autor odmah stavio u javni domen) pri čemu takođe treba voditi računa da snimci tih dela nisu izdavani odnosno da se direktno sa njihovim vlasnikom urede odnosi. Postoji mogućnost narudžbine muzike za potrebe frizerskih salona direktno od autora. U svakom slučaju postoje načini da se izbegnu kolektivne organizacije.

Dajte odgovor

Step by step DVD-i

© 2019 Hairstyles na srpskom.

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.